جملاتی زیبا و قصار از ارسطو

ارسطو (۳۸۴ - ۳۲۲ پیش از میلاد)، فیلسوف یونان باستان، شاگرد افلاطون و آموزگار اسکندر مقدونی بود.