آزادی یعنی این‌که نمی‌خواهم نه برده... - آبراهام لینکن