امروز تو، تو هستی. این از حقیقت،... - دکتر زوس

دکتر زوس

امروز تو، تو هستی. این از حقیقت، حقیقی‌تر است. هیچ‌ شخص زنده‌ای وجود ندارد که از تو بیشتر تو باشد.

Today you are you! That is truer than true! There is no one alive who is you-er than you!