بچه‌ها تا کوچکند به ‌پدر و مادرشان... - اسکار وایلد

اسکار وایلد

بچه‌ها تا کوچکند به ‌پدر و مادرشان مهر می‌ورزند، وقتی بزرگ شدند آن‌ها را به‌ محاکمه می‌کشند و گاهی نیز مورد عفو قرار می‌دهند.