بچه‌ها تا کوچکند به ‌پدر و مادرشان... - اسکار وایلد