مرد بزرگ از سه چیز پرهیز می‌کند. شهوت... - کنفوسيوس