برای دستیابی به رویاهایتان باید... - لیونل مسی

لیونل مسی

برای دستیابی به رویاهایتان باید بجنگید. باید سخت کار کنید و از خودگذشتگی داشته باشید.

You have to fight to reach your dream. You have to sacrifice and work hard for it.