ای پادشه خــــوبان داد از غــم... - حافظ

حافظ

ای پادشه خــــوبان داد از غــم تنهایی/ دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی/ دایـــم گـــل این بستان شـــاداب نمــــی‌مــاند/ دریـــــــاب ضعیـفـــان را در وقــــت تــــوانـایــــی/