یک چهرهٔ مشهور کسی است که تمام عمرش را... - فرد آلن

فرد آلن

یک چهرهٔ مشهور کسی است که تمام عمرش را سخت تلاش می‌کند تا شناخته شود، بعد که معروف شد عینک دودی می‌زند که شناخته نشود.