خزان زندگی من فرارسیده، می‌خواهم مثل... - لودویگ وان بتهوون