خزان زندگی من فرارسیده، می‌خواهم مثل... - لودویگ وان بتهوون

لودویگ وان بتهوون

خزان زندگی من فرارسیده، می‌خواهم مثل درختان باروری باشم که با یک تکان میوه‌های لذیذ هم‌چون باران از آن می‌ریزد.