این‌که آدم‌ها ادعا می‌کنند که... - تولستوی

تولستوی

این‌که آدم‌ها ادعا می‌کنند که به‌هنگام خشمگنی از اعمال خود بی خبرند، سخن هجو و بیهوده‌ایست. من همه‌چیز را می‌فهمیدم و حتی برای یک‌لحظه هم هشیاری خود را از دست ندادم.