مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی... - برنارد شاو

برنارد شاو

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک ار این کار لذت می‌برد .