آه انسانها، از شما چه بسیارچیزها که... - گابریل گارسیا مارکز

گابریل گارسیا مارکز

آه انسانها، از شما چه بسیارچیزها که آموخته‌ام. من یاد گرفته‌ام که همه می‌خواهند درقله کوه زندگی کنند٬بی آنکه به خوشبختی آرمیده در کف دست خود نگاهی انداخته باشند.