اگر خداوند فقط و فقط تکه‌ای زندگی در... - گابریل گارسیا مارکز

گابریل گارسیا مارکز

اگر خداوند فقط و فقط تکه‌ای زندگی در دستان من میگذارد٬ درسایه ‌سار عشق می‌آرمیدم. به انسانها نشان می دادم که دراشتباهندکه گمان کنند وقتی پیرشدند دیگر نمی توانند دلدادگی کنند و عاشق باشند.