متأسفانه بسیاری از مردم پس از این‌که... - برتراند راسل