ازدواج مثل شهر محاصره‌شده‌است، کسانی... - بنیامین فرانکلین