اشخاص زیرک از بدبختی و گرفتاری‌های... - بنیامین فرانکلین

بنیامین فرانکلین

اشخاص زیرک از بدبختی و گرفتاری‌های دیگران متنبه می‌شوند ولی اشخاص ابله از بلاهای خود عبرت نمی‌گیرند.