اشخاص زیرک از بدبختی و گرفتاری‌های... - بنیامین فرانکلین