من نمیدانم انسان‌ها با چه اسلحه‌ای در... - آلبرت انیشتن

آلبرت انیشتن

من نمیدانم انسان‌ها با چه اسلحه‌ای در جنگ جهانی سوم با یک‌دیگر خواهند جنگید، اما در جنگ جهانی چهارم، سلاح آنها سنگ و چوب و چماق خواهد بود