من از یاد دادن آنچه یاد گرفته‌ام هرگز... - کنفوسيوس