اگر انسان‌ها در طول عمر خویش فعالیت... - آلبرت انیشتن