شغل و کار شما بخش مهمی از بوم زندگی شما... - استیو جابز

استیو جابز

شغل و کار شما بخش مهمی از بوم زندگی شما را پر می‌کند و بهترین راه برای رسیدن به رضایت واقعی این است که آنچه به بزرگ بودن آن اعتقاد دارید را انجام دهید.