هر كس در طلب خير و سعادت ديگران باشد،... - افلاطون