هیچ دشواری را نمی‌توان در همان سطحی که... - آلبرت انیشتن