تو نمی‌توانی جاذبه را به دلیل افتادن... - آلبرت انیشتن