فکر کردن از آینده به گذشته را تمرین... - برایان تریسی