آموخته‌ام ... که گاهی تمام چیزهایی که... - چارلی چاپلين