آموخته‌ام ... که خداوند همه چیز را در یک... - چارلی چاپلين