محبت حقیقی شبیه گیاهی است که آهسته رشد... - جورج واشنگتن

جورج واشنگتن

محبت حقیقی شبیه گیاهی است که آهسته رشد می‌کند و مادام که در برابر مشکلات و سختی‌ها پایداری نکند، سزاوار اینکه آن را محبت حقیقی بخوانند، نخواهد بود.