هرگز در پاسخ عاجزانه‌ای درنمانده‌ام... - جبران خلیل جبران