آخرین باری که شکست خوردید آیا سعی... - برایان تریسی

برایان تریسی

آخرین باری که شکست خوردید آیا سعی کردید که تلاشِ خود را به خاطرِ شکست متوقف کنید یا اینکه به این خاطر شکست خوردید که تلاشِ خود را متوقف کردید ؟!