انسان هایی که اعتماد به نفس دارند... - برایان تریسی

برایان تریسی

انسان هایی که اعتماد به نفس دارند خودشان را با دیگران مقایسه نمی کنند فقط خودشان را با بهترین کسی که می توانند باشند مقایسه می کنند.