کلیدِ اعتماد به نفس این است که ابتدا... - برایان تریسی

برایان تریسی

کلیدِ اعتماد به نفس این است که ابتدا تصمیم بگیرید که چه می خواهید و سپس برای رسیدن به خواسته ی خود طوری عمل کنید که گویی امکانِ شکست وجود ندارد.