اگر از من دربارۀ بهترین چیز در این دنیا... - برایان تریسی

برایان تریسی

اگر از من دربارۀ بهترین چیز در این دنیا برای انسانیت سوال شود خواهم گفت “سرِ خود را بالا بگیرید به مشکلات نگاه کنید و بگویید : من از شما بزرگتر هستم نمی توانید مرا شکست دهید”