بیشترین اشتباه مردم در این است که آنها... - مارک فیشر

مارک فیشر

بیشترین اشتباه مردم در این است که آنها فکر می‌کنند تمام وقت موجود در دنیا را در اختیار دارند تا آنچه برایشان مهم است ، انجام دهند. آدم های واقعاً خردمند و موفق در این جهان طوری زندگی می کنند که انگار هر روز آخرین روز زندگی شان است و باید ضروری ترین کار را انجام دهند.