اگر می خواهید خوشبخت باشید، ‏‎زندگی... - آلبرت انیشتن