داستان کوتاه فرزند خوانده

داستان کوتاه فرزند خوانده

شاگردان سال اول دبستان کلاس درباره عکس خانواده‌ای بحث می‌کردند. در عکس پسر کوچکی , رنگ موی متفاوتی با سایر اعضای خانواده داشت.

یکی از بچه‌ها اظهار کرد که او فرزندخوانده است و دختر کوچکی بنام سارا گفت: من درباره فرزندخواندگی همه چیز را می‌دانم چون خودم فرزندخوانده هستم.

یکی دیگر از بچه‌ها پرسید فرزندخواندگی یعنی چه؟!

سارا گفت: یعنی اینکه به جای شکم در قلب مادرت رشد کنی.

صفحه داستان‌ها