داستان کوتاه درباره کسب و کار

رقابت هوشمند

رئیس پرسید :آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟ او گفت : برای این کار وقت نداشتم . تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم ! نتیجه :برای این که در دنیای رقابتی امروز، همیشه حرفی برای گفتن داشته باشی، بایدبرای به روزکردن خودت،وقت بذاری !

... ادامه داستان

شیرینی فروشی ژاپنی و ماجرای یک مشتری ویژه

مشتری‌های بسیار ثروتمندی به این مغازه می‌آمدند ، چون قیمت شیرینی‌ها بسیار گران بود.
صاحب فروشگاه همیشه در همان عقب مغازه بود و هیچ وقت برای خوش‌آمدمشتری‌ها به این طرف نمی‌آمد ، مهم نبود که مشتری چقدر ثروتمند است.

... ادامه داستان