دانستنی‌ها

یک خرس قادر است با سرعت یک اسب بدود

۱۱% جمعیت جهان را چپ دستان تشکیل می دهند

۱۰ % وزن بدن انسان (بدون آب ) را باکتریها تشکیل می دهند

خرگوشها و طوطی هابدون نیازبه چرخاندن سرخودقادرند پشت سرخود را ببینند

جلیقه ضد گلوله ،برف پاک کن شیشه خودرو و پرینتر لیزری همگی اختراعات زنان می باشد

کانادا یک واژه هندی به معنی روستای بزرگ می باشد.

گرده گل هرگز فاسد نمی‌شود

كوه‌های آلپ در سال حدود یك سانتیمتر بلند می‌شوند.

در بین انواع خرس، خرس پاندا بزرگ‌ترین جمجمه را دارد

بهترین شكارچی در خشكی خرس قطبی است.

20 درصد آب شیرین جهان میان آمریكا و كانادا قرار دارد.

لاما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد.

حس چشایی نوعی پروانه بزرگ ۱۳ هزار بار دقیق تر از انسان است.

روسیه وسعت جغرافیایی بیشتری از سیاره پلوتون دارد.

تعداد چینی‌های که انگلیسی بلدند، از آمریکایی‌های که انگلیسی صخبت میکنند، بیشتر است.