دانستنی‌ها

مورچه در مایکروویو زنده میماند.

زرافه تازه متولد شده ۲ متر قد دارد؟

بلندترین موی سر دنیا ۶ متر است

گرده گل هرگز فاسد نمیشود

تعداد مرغ ها در سراسر جهان تقریبا با جمعیت انسان مساوی است.

شیرها تا سن ۲ سالگی قادر به غرش کردن نمی باشند.

قلب یک جوجه تیغی در حالت عادی 190 بار در دقیقه می زند که در دوران خواب زمستانی به 20 بار در دقیقه کاهش می یابد.

قلب والها تنها 9 بار در دقیقه می تپد.

کانادا یک واژه هندی به معنی "روستای بزرگ" است.

نوعی ماهی به نام آبنوس در گلوی خود دندان در می‌آورند.

یک هواپیمای کوچک می‌تواند به صورت معکوس و به عقب نیز پرواز کند.

در هر روز تقریبا نیمی از جمعیت آمریکا در حال رژیم گرفتن هستند.

بطور متوسط یک انسان در طول زندگی خود در حدود 44 پوند گرد و خاک را تنفس می‌کند.

۹۰% سم مارها از پروتئین تشکیل یافته است.

لئوناردو داوینچی مخترع قیچی میباشد.