دانستنی‌ها

قلب شما روزی ۱۰۱۰۰۰ بار مي تپد.

هیچ‌وقت نمیتوانی با چشمان باز عطسه کنی.

در مصر باستان افراد روحانی تمام موهای بدن خود را می‌کندند حتی ابروها و موژه‌ها.

اگر به صورت مداوم 8 سال و 7 ماه و 6 روز فریاد بزنید، انرژی صوتی لازم برای گرم کردن یک فنجان قهوه را تولید کرده‌اید.

کوتاهترین جمله کامل در زبان انگلیسی I am است.

فیل‌ها تنها حیواناتی هستند که نمی‌توانند بپرند.

دوئل کردن در پاراگوئه آزاد است به شرطی که طرفین خون خود را بر گردن بگیرند.

گربه‌‌ها می‌توانند بیش از یکصد صدا با حنجره خود تولید کنند در حالیکه سگ‌ها کمتر از 10 تا!

پروانه‌ها با پاهایشان می‌چشند.

چشم‌های شترمرغ از مغزش بزرگتر است.

اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف به خاطر سرعت تولید مثل هیچ‌وقت تمام نخواهد شد.

به طور میانگین مردم از عنکبوت بیشتر می‌ترسند تا از مرگ!

حلزون می‌تواند 3 سال بخوابد.

یک کوروکودیل نمی‌تواند زبانش را بیرون در بیاورد.

یک سوسک حمام می‌تواند 9 روز بدون سر زندگی کند تا اینکه از گرسنگی بمیرد.