دانستنی‌هایی درباره انسان

۱۱% جمعیت جهان را چپ دستان تشکیل می دهند

بلندترین موی سر دنیا ۶ متر است

بطور متوسط یک انسان در طول زندگی خود در حدود 44 پوند گرد و خاک را تنفس می‌کند.

۹۸٫۵ % از ژنهای انسان و شامپانزه یکسان میباشند.

به طور متوسط، هر فردی ۵ سال از عمر خودش را صرف خوردن می کند

فقط یک نفر از یک میلیارد نفر بیش از 116 سال عمر می‌کند.

اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف به خاطر سرعت تولید مثل هیچ‌وقت تمام نخواهد شد.