دانستنی‌هایی درباره ایران

مدرسه دارالفنون در زمان صدارت امیرکبیر، در هفت شعبه تأسیس شد و اولین مدرسهٔ جدید ایران بود.

پیکر امیر کبیر، در شهر کربلا‌ به خاک سپرده شده‌است.