دانستنی‌هایی درباره حیوانات

یک خرس قادر است با سرعت یک اسب بدود

خرگوشها و طوطی هابدون نیازبه چرخاندن سرخودقادرند پشت سرخود را ببینند

در بین انواع خرس، خرس پاندا بزرگ‌ترین جمجمه را دارد

بهترین شكارچی در خشكی خرس قطبی است.

لاما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد.

حس چشایی نوعی پروانه بزرگ ۱۳ هزار بار دقیق تر از انسان است.

مورچه در مایکروویو زنده میماند.

زرافه تازه متولد شده ۲ متر قد دارد؟

تعداد مرغ ها در سراسر جهان تقریبا با جمعیت انسان مساوی است.

شیرها تا سن ۲ سالگی قادر به غرش کردن نمی باشند.

قلب یک جوجه تیغی در حالت عادی 190 بار در دقیقه می زند که در دوران خواب زمستانی به 20 بار در دقیقه کاهش می یابد.

قلب والها تنها 9 بار در دقیقه می تپد.

نوعی ماهی به نام آبنوس در گلوی خود دندان در می‌آورند.

۹۰% سم مارها از پروتئین تشکیل یافته است.

کانگروها قادرند ۳ متر به سمت بالا و ۸ متر به سمت جلو بپرند.