دانستنی‌هایی درباره حیوانات

اسبها قادرند در حالت ایستاده بخوابند.

عمر تمساح بیش از ۱۰۰ سال میباشد.

هیچ گورخری، خط های مشابه دیگری ندارد.

اسبها قادرند در حالت ایستاده بخوابند.

‎خوک ها به لحاظ فیزیک بدن قادر به دیدن آسمان نیستند.

ببر تنها عضو گربه سان هاست که از آب نمیترسد.

مگس ها یکی از بزرگترین گروه‌های حشرات هستند که در حال حاضر بیش از ۷۵۰۰۰۰ نوع از آن‌ها وجود دارد.

هر چشم مگس دارای ۱۰ هزار عدسی است.

فقط پشه ماده نیش می‌زند و از پروتین خون مکیده شده جهت تخم گذاری استفاده می‌کند.

فیل‌ها تنها حیواناتی هستند که نمی‌توانند بپرند.

گربه‌‌ها می‌توانند بیش از یکصد صدا با حنجره خود تولید کنند در حالیکه سگ‌ها کمتر از 10 تا!

پروانه‌ها با پاهایشان می‌چشند.

چشم‌های شترمرغ از مغزش بزرگتر است.

به طور میانگین مردم از عنکبوت بیشتر می‌ترسند تا از مرگ!

حلزون می‌تواند 3 سال بخوابد.