دانستنی‌هایی درباره نجوم

روسیه وسعت جغرافیایی بیشتری از سیاره پلوتون دارد.

حمل هر کیلو محموله به فضا حدود ۲۰۰ میلیون ریال هزینه دارد.

بیشتر ستارگان داغتر از خورشید بین ده تا صد برابر خورشید جرم دارند

ستارگان ابی داغتر از خورشید و قرمز ها سردتر از ان هستند

منظومه شمسی ما مرکز راه کهکشان (مرکز کهکشان را شیری) را در هر 225میلیون سال بکبار دور میزند این مدت را اختر شناسان سال کیهانی میگویند

در هر ثانیه خورشید 540 میلیون تن هیدروژن را به 495 میلیون تن هلیم تبدیل میکند

۸ دقيقه و ۱۷ ثانيه طول می‌كشد تا نور خورشيد به زمين برسد!